Verkoopproces

Hartelijk dank voor uw interesse in het nieuwbouwproject “Het Kloosterkwartier” in het historische centrum van Veghel. Hieronder informeren wij u over de procedure van het verkooptraject.

Inschrijfformulier

Voor dit project kunt u zich inschrijven met het inschrijfformulier. Op dit formulier vult u uw personalia, inkomensgegevens en overige informatie in en geeft u de bouwnummers van uw voorkeur aan. Het volledig ingevulde inschrijfformulier mag (per mail) verzonden worden naar één van de bij dit project betrokken makelaars. Het inschrijfformulier kunt u ook bij de makelaar afgeven.

Raadhage Makelaars | Stationsstraat 20 | 5461 JV Veghel | 0413-378921 | nieuwbouw@raadhage.nl
Si-No Makelaars | Postbus 288 | 3940 AG Doorn | 085-76 00 523 | welkom@si-no.nl

Toewijzing

De inschrijvingen worden verzameld, waarna woningen op basis van gunning en financiële haalbaarheid worden toegewezen door de verkoper.

De geselecteerde kandidaten worden voor een (optie)gesprek uitgenodigd door één van de betrokken makelaars.

Indien er in eerste instantie geen woning aan u is toegewezen plaatsen we u op de lijst met reservekandidaten. Als optanten afvallen kunt u alsnog benaderd worden voor een bouwnummer.

Iedereen die zich heeft ingeschreven wordt via de makelaar op de hoogte gebracht, uiteraard ook als u nu geen woning toegewezen heeft gekregen.

Het (optie)gesprek

Tijdens dit gesprek met de makelaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over het project.

Hierna bent u optimaal geïnformeerd en krijgt u de gelegenheid een optie te nemen op het bouwnummer waarvoor u bent geselecteerd. Indien u besluit een optie te nemen, ontvangt u de contractstukken (met o.a. tekeningen, technische omschrijving, informatie Woningborg, keukendocumentatie, informatie over de Vereniging van Eigenaren, meer- minderwerk). Vervolgens geeft u na een week aan of u tot aankoop over wenst te gaan. Wat dan volgt, is het opstellen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Concept overeenkomsten

U ontvangt van de makelaar per mail een concept van de koop- en aannemingsovereen-komst met de bijlagen. Na uw goedkeuring tekent u (digitaal via DocuSign) de koop- en aannemingsovereenkomst. Na het tekenen van deze overeenkomst heeft u 2 maanden de gelegenheid de financiering voor uw huis te regelen en kunt u uw afbouwopties bepalen.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door ons goed beschermd en niet op andere wijze gebruikt dan voor de verwerking van een bouwnummertoewijzing ten behoeve van het project. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor deze procedure noodzakelijk is en zullen daarna worden vernietigd. Met de ondertekening van het inschrijfformulier bent u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor de in dit formulier beschreven doeleinden gebruiken.


Wij wensen u heel veel plezier en succes in dit mooie beslisproces. Overgaan tot de aankoop van een nieuw huis is leuk maar ook best spannend. Mocht u dan ook vragen hebben: neem gerust contact met ons op en wij beantwoorden deze graag.

Met vriendelijke groet,

Raadhage Makelaars en Si-No Makelaars