Bouw loopt volgens plan
Bouw loopt volgens plan

Hinder zal er tijdens de bouwwerkzaamheden vast zijn, maar Mark Smaling van bouwbedrijf Van de Ven verwacht dat de overlast in vergelijking met de sloopwerkzaamheden meevalt.

“Sloop zorgt doorgaans voor meer overlast dan bouwen”, aldus de projectleider. Het neemt niet weg dat er mogelijk hinder is. “Dat zit dan in het bouwverkeer en mogelijke geluidsoverlast. Wat dat bouwverkeer betreft: we doen er alles aan om oponthoud op de Deken van Miertstraat te voorkomen. Als er bijzondere activiteiten op de rol staan, dan worden omwonenden daar van te voren over geïnformeerd. Verder werken we niet met mobiele kranen, maar komt er één torenkraan - dat voorkomt weer verplaatsingen en dus overlast.” In de Deken van Miertstraat wordt een deel van het trottoir voor de bouwplaats in beslag genomen. Aan weerszijden van dit gedeelte worden oversteek- plaatsen ingericht. Mark of een uitvoerder zijn op werkdagen bijna altijd aanwezig voor vragen of opmerkingen. Bellen (0413 - 366933) of mailen (algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl) kan ook.

In verband met de nieuwe bestemmingen van het Kloosterkwartier zijn nieuwe aansluitingen op het riool nodig. Het leidde tot het openbreken en opnieuw bestraten van de Deken van Miertstraat.
Download hier de nieuwsbrief van juli 2022