De historie

De Zusters Fransiscanessen

In 1844 werd in Veghel de congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods opgericht. De zusters waren altijd erg betrokken bij de Veghelse samenleving. Zij hadden bijzondere aandacht voor opvoeding, zorg en scholing. Ze richtten scholen en ziekenhuizen op, hielpen zwervers en bedelaars bij het zoeken naar werk en verzorgden zieken en ouderen. De congregatie is vernoemd naar (Sint) Fransiscus, een Italiaanse heilige die leefde van 1181-1226. Hij was de stichter van de orde van de minderbroeders (ook wel de Franciscanen genoemd) en was de grondlegger van spiritualiteit van de vrede en de armoede.

San Rufino

In overleg met de zusters, is het appartementen­gebouw vernoemd naar San Rufino, de Kathedraal van Assisi, waar Fransiscus werd gedoopt. In deze Kathedraal heeft hij vaak gepreekt. Ook de heilige Clara van Assisi is in deze Kathedraal gedoopt. Zij was een volgelinge van Fransiscus en hij hechtte veel waarde aan haar raad. Het Moederhuis en de kerk is ontworpen door de toenmalige rijksbouwmeester Pierre Cuypers.